Lämna medborgarförslag

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

 

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

  • Förslaget ska vara konkret.
  • Får inte innehålla flera ämnen i samma förslag.
  • Ett liknande förslag ska inte ha behandlats inom de senaste 12 månaderna.
  • Ska vara skrivet och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare.

Vem kan lämna ett förslag?

Alla som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Vilka förslag behandlas inte?

  • Förslag som gäller felanmälan, exempelvis rör löpande underhåll som snöröjning, belysning och renhållning.
  • Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person, exempelvis beslut om bygglov eller bistånd.
  • Förslag som rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
  • Förslag som är rasistiska eller odemokratiska, eller strider mot annan lag eller författning.

Skriv ett förslag

Du behöver inte skriva på något särskilt sätt eller på någon speciell blankett, men för att underlätta för dig finns det en mall som du kan använda om du vill. Fyll i blanketterna på skärmen, skriv ut och skicka in.

Förslaget ska:

  • vara undertecknat i skrift.
  • innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

Frågor om e-tjänsten

Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se