Felanmälan för grönytor, parker, badplatser med mera

LÄS MER

Grönytor, lek- och badplatser är några exempel på offentliga platser som kommunen ansvarar för att sköta om och utveckla. Upptäcker du något fel på dessa är vi tacksamma om du gör en felanmälan.

Du gör en felanmälan genom att fylla i denna e-tjänst och skicka in. 

OBS! Vill du få återkoppling på ditt inskickade ärende måste du logga in dig.

Frågor om e-tjänsten

Sandra Nyman
sandra.nyman@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

OBS! Om du inte loggar in dig kan du inte få återkoppling på ditt ärende.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa