Anmälan om längre vistelse utomlands för elever

LÄS MER

Enligt 7 kap. 2 § skollagen andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.

Du behöver anmäla till bildningsverksamheten i Ljusnarsbergs kommun om ditt barn ska flytta utomlands eller bo utomlands under en längre period. Vi behöver informationen för att bedöma om ditt barn omfattas av skolplikt i Sverige eller inte. Här kan du hämta blanketten som du sedan kan skicka eller lämna till oss. 

Blanketten fylls i och lämnas/skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Bildningsverksamhet
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Frågor om e-tjänsten

Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se