Anmälan om längre vistelse utomlands för elever

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan om längre vistelse utomlands för elever.

Du behöver anmäla till bildningsverksamheten i Ljusnarsbergs kommun om ditt barn ska flytta utomlands eller bo utomlands under en längre period. Vi behöver informationen för att bedöma om ditt barn omfattas av skolplikt i Sverige eller inte. 

Blanketten fylls i och skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Bildningsverksamhet
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Frågor om e-tjänsten

Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se