Betyg och intygsförfrågan Komvux

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för betygs- eller intygsförfrågan för vuxenutbildningen (Komvux) i Ljusnarsbergs kommun. 

Den ifyllda blanketten skickas till:

Ljusnarsbergs kommun
Komvux
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg
komvux@ljusnarsberg.se

Frågor om e-tjänsten

Ida Andersson
ida.andersson@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se