Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om inackorderingstillägg.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Ljusnarsbergs kommun
Inackorderingstillägg
Gruvstutorget
714 80 Kopparberg

Frågor om e-tjänsten

Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se