Ansökan om studier på Komvux

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om studier på Komvux i Ljusnarsbergs kommun. 

Den ifyllda blanketten skickas till:

Ljusnarsbergs kommun / Komvux (märk kuvertet med ”Ansökan”)
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg
komvux@ljusnarsberg.se

Frågor om e-tjänsten

Ida Andersson
ida.andersson@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se