Ansökan om klippning och trimning av gräs

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om hjälp med klippning och trimning av gräs från Arbetsmarknadsenheten i Ljusnarsbergs kommun. 

Den ifyllda blanketten skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Arbetsmarknadsenheten
714 80 Kopparberg

Frågor om e-tjänsten

Kent Liljendahl
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se