Ansökan om komplettering av vägbidrag från Trafikverket

LÄS MER

Om din väg har beviljats bidrag av Trafikverket så kan du här ansöka om ett kompletterande kommunbidrag.

OBS! Ansökan ska ha inkommit senast tre månader efter Trafikverkets slutbesiktning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta över åtgärdsområde
  • Trafikverkets besiktningsprotokoll

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa