Inkomstuppgift för årlig beräkning av vård- och omsorgsavgiften

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för årlig beräkning av vård- och omsorgsavgiften, samt dokument för översikt av avgifter år 2024.

Ifylld blankett skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Avgiftshandläggare Äldreomsorgen
714 80 Kopparberg

Kom ihåg att en kopia av senaste deklarationen (inklusive uträkningsdelen) ska skickas in tillsammans med blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se