Ansökan om skolskjuts för elever i grundskola

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om skolskjuts. Gäller för elever i grundskolan i Ljusnarsbergs kommun.  

Den ifyllda blanketten skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Bildningsverksamheten
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

 

Frågor om e-tjänsten

Andreas Lundholm
andreas.lundholm@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se