Ansökan om förskoleplats i annan kommun

LÄS MER

Om du önskar välja en förskola utanför kommunen eller med en annan huvudman än kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Björn
ann-louise.bjorn@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se