Ansökan förskola i Ljusnarsbergs kommun

LÄS MER

Detta är en blankett.
Här hämtar du som är bosatt i annan kommun ansökan om förskoleplats i Ljusnarsbergs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Ann-Louise Björn
ann-louise.bjorn@ljusnarsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@ljusnarsberg.se